Welkom op de website van de PKN-Kerk in Tienhoven

 

 • BinnenRommelmarkt
  Elke tweede zaterdag van de maand  kunt u in de "oude" Gereformeerde Kerk
  Laan van Niftarlake 42 terecht om uw oude nog bruikbare spullen in te leveren of spullen te kopen.
  De openingstijd is van 10.00 uur tot 13.00 uur.
  Eerst volgende BinnenRommelmarkt wordt gehouden op zaterdag
  10 augustus 2019


       De kerk staat aan de basis van onze cultuur, onze tolerantie en onze welvaart.

     
 • Trouwen in De Kerk.
  Bruidsparen kunnen in onze sfeervolle kerk hun burgerlijk huwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Stichtse Vecht laten voltrekken.

  Voor meer informatie Voorwaarden in de Kerk


  Spreid warmende lichtglans over ons uit.

  Wij zijn veelkleurig en verschillend.
  Maar we weten ons tot eenheid geroepen omdat we Christus willen dienen als de ENE Heer.
  Vanuit Hem proberen we onze verschillen en geschillen werkelijk recht te doen en elkaar vast te houden.
  Dat is een diepgevoeld verlangen.

  Er kan veel bij ons in ‘De Kerk’. Want:

  wekelijks concentreren we ons in de eredienst op de Schrift,
  als Woord van de Levende God, voor levende mensen vandaag.
  Vijf maal per jaar vieren we aan Tafel de Maaltijd van de Heer

  Van daaruit ge´nspireerd gebeurt er ook veel in ‘De Kerk’. .

  We leven samen en denken na over kerkelijke gebeurtenissen.

  Vanuit de eredienst zoeken we elkaar voor gesprek en bijbelstudie en
  werken we aan de opbouw van onze gemeente in allerlei organen en commissies,
  vanuit de eredienst willen we de kinderen die in ons midden geboren worden dopen
  in de Naam van God de Drie-Ene. 

  Van de eredienst uit, werken we ook aan een vernieuwing van het gebouw.
  Er zijn veel plannen in ontwikkeling voor de beide gebouwen.
  Ook hier wordt naarstig met elkaar gezocht hoe we geloofsgemeenschap willen zijn
  en welk gebouw daar ook in de toekomst bij past.

  Wilt u ons goed leren kennen? Kijk dan verder op de website.
  Ga in gesprek met ons of kom mee vieren en mee doen.
  Dit was een begin, een tipje van de sluier.
  Voor nu, welkom op onze site. Welkom in onze kring.