Viering Heilig Avondmaal

Door: De kerkenraad | Website
Gepost in Nieuws
Geplaats op dinsdag, 30 maart 2021 om 21:12:49

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. We herdenken het lijden en sterven van Jezus. Deze week staan we hier onder meer bij stil tijdens de Vesperdiensten en vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag vanuit de Kerk, iedere avond vanaf 19.30 uur online te volgen.

Viering Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal kan in deze dagen niet gemist worden. Als kerkenraad zijn we daarom dankbaar en blij dat we als gemeente komende week weer het Heilig Avondmaal zullen vieren. Om u hierop voor te bereiden, zo hoorde u in de afkondigingen afgelopen zondag, een toelichting op de aanstaande viering vanuit de Diaconie:

Donderdag 1 april – Witte Donderdag – vieren we ‘s avonds het Heilig Avondmaal. Bijzonder, omdat op deze dag het Heilig Avondmaal direct volgt op het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen, waar we met de Schriftlezing en preek bij stil zullen staan. Maar ook bijzonder, omdat we al meer dan een jaar het Heilig Avondmaal niet met elkaar hebben kunnen vieren. Dat was zo omdat we in de Corona pandemie voorzichtig moeten zijn, met ons zelf en met elkaar. Voor deze Witte Donderdag hebben we besloten dat het Heilig Avondmaal in elk geval zal doorgaan. Dat zal niet zijn zoals we het gewend zijn: met elkaar in de Kerk en bijvoorbeeld gedurende de gehele dienst aan tafel zoals we het de laatste jaren hebben gedaan. Dat kan nu niet en daar houden we ons aan. Daarom zal nu dominee Marijke in de online dienst als enige zichtbaar zijn, achter een wit gedekte tafel met daarop het avondmaalszilver van onze gemeente. Alle gemeenteleden kunnen dat volgen via de gebruikelijke online verbinding. Vanachter de tafel zal zij ons voorgaan in de viering. Er zullen geen ambtsdragers of medewerkers in beeld zijn, hoewel die wel in de kerk zullen zijn en brood en wijn bij de ingang hebben klaar gezet.

We hopen dat u, thuis, ook voor brood en wijn wilt zorgen en met de viering in de kerk op afstand zult meedoen. Misschien kunt u iemand bij u thuis uitnodigen voor de viering of doet u dat met naasten bij u thuis; ook dan willen we benadrukken dat de gedragsregels rond Corona evenzeer gelden. Het zal duidelijk zijn dat een aantal elementen uit de Avondmaalsviering, waar we zozeer aan hechten en die we koesteren, deze keer zullen ontbreken. Toch kijken we ernaar uit om op deze manier met elkaar in de Heilige Geest verbonden te zijn en de diepe betekenis van het Heilig Avondmaal als gemeente te ervaren.

Na ruim een jaar maatregelen tegen het coronavirus begint de behoefte aan ontmoeting en samenzijn in de kerk steeds meer te groeien. We zoeken samen naar mogelijkheden om toch, op verantwoorde wijze, invulling te geven aan ons gemeente-zijn. De viering van het Heilig Avondmaal is hier een voorbeeld van. Ondanks de honger naar gemeenschappelijk beleven en uiting geven aan ons geloof hebben we op de laatste kerkenraadsvergadering besloten dat, zolang de overheid de maatregelen niet versoepeld, wij als gemeente op de huidige manier door blijven gaan. We hopen en bidden dat zo binnen afzienbare tijd meer mogelijk is.

Ik ben er voor jou
Omzien naar elkaar blijft juist in deze tijd een groot aandachtspunt. De impact van alle maatregelen verschilt per persoon en huishouden en is voor sommigen zeer heftig. Daarbij zijn ons in korte tijd drie gemeenteleden ontvallen. Wat een verdriet! We denken aan de families en iedereen die dit gemis voelt. Het thema van de 40-dagentijd is Ik ben er voor jou. Op de 40-dagenkalender van de PKN stond afgelopen zondag de bekende tekst uit Psalm 139:5: U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt mij vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. Schuilen bij God, voelen dat God alles weet en geen woorden nodig heeft om jouw diepste zijn te kennen én te begrijpen. Dat kan als enorme troost ervaren worden. Dat je alles daar kunt neerleggen, zonder angst, zonder terughoudendheid. Mens, Ik ken je, Ik heb weet van je en Ik ben bij je, waar je ook gaat. Zo is Psalm 139 ook een Intochtspsalm in onze levens èn op weg naar Pasen. Hij kent ons, Hij is met ons bewogen en: Hij bevrijdt ons. Daar kijken we naar uit deze week. De dood heeft niet het laatste woord, want: de Heer is waarlijk opgestaan!

Gezegende vieringen gewenst, op weg naar Pasen!

De kerkenraad

© 2023 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i