Protocol voor het houden van kerkdiensten in de PKN-kerk van Tienhoven.

(Afgeleid van de informatie RIVM en PKN-organisatie).
-De kerkenraad zal akkoord moeten gaan met het onderstaande, alvorens een kerkdienst aan te vangen met 100 personen ( 1 juli 2020).

De volgende onderdelen van voorschriften worden in een werkplan weergegeven, (toegevoegd aan dit protocol).

-Er dient een reinigingsplan te worden opgesteld, om de ruimten kerkzaal, entree e.d. veilig te kunnen gebruiken tijdens de eredienst(en).

De kindernevendienst en oppasdienst ruimten zullen ook gereinigd worden  m.b.t. stoelen en vloeren. Ook de speelattributen voor de kinderen in de oppas ruimte zullen worden gereinigd.

De leiding van zowel oppasdienst als kindernevendienst zal worden bevraagd of zij de 1,5 meter afstand in acht zullen nemen ,wanneer de ouders de kinderen afgeven voor en  na de dienst. ( de ouders hebben geen toegang in de ruimten)

-Er dienen leden van de gemeente aangesteld te worden, die toezicht houden op de volgende regels:     

  •  Toegang verlenen aan gemeente leden tot het kerkgebouw en, waarbij de gezondheid van de leden wordt gevraagd op koorts en verkoudheid. De vraag om gezondheid wordt bij de aanmelding per mail bericht per definitie al gevraagd!
  • Bij gebruik garderobe zal de toezichthouder zorgdragen dat de anderhalve meter zone niet wordt overtreden.
  • Toezicht houden op de te volgen looproute, tot aan de zitplaatsen die afgestemd zijn op de anderhalve meter situatie.
  • (Bij meerdere personen behorend tot een gezin situatie zijn er specifieke plaatsen aanwezig, door gebruik te maken van de toegankelijke kerkbanken).
  • Gebruik van toilet en andere ruimten in het kerkgebouw, wordt zoveel mogelijk vermeden, echter er kan gebruik worden gemaakt van de “gereinigde” toiletruimten, in het bijzonder voor de predikant/organist/pianist /koster/ouderling en diaken van dienst.
  • Voor elke te houden kerkdienst met maximaal 100 personen, zullen de dag ervoor, alle te gebruiken stoelen/liturgietafel/leeskatheder/bijbel en aanverwante materialen op de liturgietafel die gebruikt worden tijdens de dienst gereinigd moeten worden.
  • Daar de bediening geluidinstallatie, alsook de tafel en toebehoren beamer apparatuur door diverse gemeente leden wordt gebruikt, ook deze reinigen/
  • Indien er kerkbanken worden gebruikt, specifiek voor gezin samenstelling, deze alsook reinigen.
  • Toiletruimten, entree van de kerk, consistorie ruimte en tafel koster voorzien van reiniging jel en papieren handdoekjes , zo ook in de ruimten kindernevendienst en oppasdienst.© 2021 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i