Kerkraam

‘t Kerkraam is het maandblad van De Kerk Tienhoven. `t Kerkraam wordt 10x per jaar uitgegeven en de decembereditie met alle informatie m.b.t. Kerst, wordt dorps breed verspreid.

In ’t Kerkraam vind je o.a. het volgende:

 • Informatie over de kerkdiensten
  (datum, dominee, ouderling, diaken, organist, lector, koster, beamer, collectant, kindernevendienst en oppas)
 • Informatie bij de kerkdiensten
 • Informatie bij de collectes
 • Lief en leed
 • Ingekomen berichten van verschillende geledingen van de kerk
  (de predikant, kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd e.a.)
 • Ingekomen berichten van gemeenteleden
  (bedankjes, oproepjes, terugblikken, activiteiten etc.)


Elke laatste donderdag van de maand is de inleverdatum voor kopij, tenzij anders vermeld. De kopij kan gestuurd worden naar de redactie via kerkraam@kerktienhoven.nl

Abonnement
Wenst u `t Kerkraam te ontvangen? Dan kunt u mailen naar: kerkraamontvangen@kerktienhoven.nl

De abonnementsgelden bedragen:
€20,00 per jaar voor bezorg-abonnement binnen Tienhoven.
€35,00 per jaar voor postabonnement.

© 2021 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i