Welkom bij De Kerk Tienhoven!

Spreid warmende lichtglans over ons uit.

Wij zijn veelkleurig en verschillend. Maar we weten ons tot eenheid geroepen omdat we Christus willen dienen als de ENE Heer.

Vanuit Hem proberen we onze verschillen en geschillen werkelijk recht te doen en elkaar vast te houden. Dat is een diepgevoeld verlangen.

Er kan veel bij ons in ‘De Kerk’.

Want wekelijks concentreren we ons in de eredienst op de Schrift, als Woord van de Levende God, voor levende mensen vandaag.

Vijf maal per jaar vieren we aan Tafel de Maaltijd van de Heer.

Van daaruit geïnspireerd gebeurt er ook veel in ‘De Kerk’.

We leven samen en denken na over kerkelijke gebeurtenissen.

Vanuit de eredienst zoeken we elkaar voor gesprek en bijbelstudie en werken we aan de opbouw van onze gemeente in allerlei organen en commissies, vanuit de eredienst willen we de kinderen die in ons midden geboren worden dopen in de Naam van God de Drie-Ene.

Van de eredienst uit, werken we ook aan een vernieuwing van het gebouw. Er zijn veel plannen in ontwikkeling voor de beide gebouwen.

Ook hier wordt naarstig met elkaar gezocht hoe we geloofsgemeenschap willen zijn en welk gebouw daar ook in de toekomst bij past.

Wilt u ons goed leren kennen? Kijk dan verder op de website. Ga in gesprek met ons of kom mee vieren en mee doen.

Dit was een begin, een tipje van de sluier. Voor nu, welkom op onze site. Welkom in onze kring.

Tekst van de dag

“Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook. 

- Spreuken 14:16

Kerkdienst live bekijken

Laatste nieuws

Komende evenementen

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i