Kindernevendienst

Voor de kinderen op de basisschool is er tijdens een gedeelte van de viering een eigen programma. De voorganger leidt het thema, voorafgaand aan de preek,  met de kinderen kort in. Vervolgens steekt één van de kinderen de lantaarn aan met het licht van de paaskaars. Daarna gaan ze met licht en bijbel naar hun eigen ruimte. Daar zijn de kinderen spelenderwijs bezig met een Bijbelverhaal. We volgen daarbij ‘Kind op Zondag’.
Vlak voor de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk om het laatste deel van de dienst samen te beleven.

Rondom Pasen en Kerst worden er ook projecten gevolgd van ‘Kind op Zondag’. Gedurende een aantal weken groeit het verhaal en werken de kinderen naar het paas- en kerstfeest toe. Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst.

KND XL
KND XL staat voor kindernevendienst voor de bovenbouw (groep 5-8). KND XL wordt 5 keer per jaar tijdens de zondagse kerkdienst georganiseerd.  Tijdens de KND XL worden de basiselementen van het geloof besproken, denk hierbij bijvoorbeeld aan: de doop, het heilig avondmaal en de tien geboden.

Heeft u vragen of vindt u het leuk om het kindernevendienst-team te versterken, neem contact op met de jeugdraad: jeugd@kerktienhoven.nl

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i