Nieuwsbrief en Kerkraam

Nieuwsbrief
Om tijdig geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen binnen onze gemeente of voor recente informatie m.b.t. de zondagse eredienst, kunt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks verstuurd per e-mail.

In nieuwsbrief vind je o.a. het volgende:

 • Informatie over de kerkdiensten
  (soort dienst, datum, dominee, ouderling, diaken, organist, lector, koster, beamer, kindernevendienst en oppas)
 • Informatie bij de kerkdiensten
 • Informatie bij de collectes
 • Ingekomen berichten van verschillende geledingen van de kerk
  (de predikant, kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd e.a.)
 • Ingekomen berichten van gemeenteleden en dorpsgenoten
  (bedankjes, oproepjes, terugblikken, activiteiten e.a.)

Wanneer u iets wilt plaatsen in de nieuwsbrief, kunt u ons mailen via: kerkraam@kerktienhoven.nl

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Paas- en Kerstkerkraam
Naast de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Tienhoven, verschijnt er in december het Kerstkerkraam en in april het Paaskerkraam, deze worden dorpsbreed verspreid. Hetzelfde geldt voor de kerkinfo flyer die in september uitgegeven wordt.© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i