Lid worden

Welkom in De Kerk!

Iedere zondag is de kerk vanaf 09:30 open en de dienst begint om 10:00.
Je bent van harte uitgenodigd.

Er is kindernevendienst voor de kinderen en oppas voor de allerkleinsten. Nieuwsgierig geworden? Wees welkom!

Wilt u kennis maken met onze predikant,

De Kerk Tienhoven heeft een eigen maandblad: ’t Kerkraam

Lid worden?

Hoe je lid wordt van onze gemeente hangt af van je situatie. Om wat meer duidelijkheid te geven, schetsen we hierbij de meest voorkomende situaties:

Situatie 1: je bent gedoopt of hebt belijdenis gedaan

Als een kind of volwassene is gedoopt, wordt hij of zij daarmee lid van de gemeente. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant van onze gemeente. De kerkenraad of predikant zal hem of haar een voorstel doen voor een leerweg. Dit noemen wij belijdeniscatechisatie, die wordt afgerond met geloofsbelijdenis en doop in een kerkdienst. Daarmee word je belijdend lid van onze gemeente.

Situatie 2: je verhuist naar een andere woonplaats

Als je verhuist en in je vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, word je automatisch lid van de gemeente van de Protestantse Kerk in je nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de scriba’s van de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.

Situatie 3: je bent lid van een andere christelijke kerk

Als je gedoopt bent en lid bent van een andere christelijke kerk, moet je om lid te worden zelf actie ondernemen. Neem contact op met onze predikant of de scriba.

Voor vragen of contact kun je een e-mail sturen naar de scriba: scriba@kerktienhoven.nl

© 2021 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i