Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant.

Kerkenraad seizoen 2022-2023 (in alfabetische volgorde):

Dirk Jan Deij van Barneveld jeugdouderling
Ds. Marijke Gehrels predikant
Anneke Hopman-van Vulpen ouderling, secretariaat kerkrentmeesters
Daniëlle Loenen diaken, secretariaat diaconie
Hedde Klijmeij diaken, penningmeester diaconie
Piet van Leeuwen ouderling, ouderenpastoraat
Kees Linse diaken, voorzitter diaconie
Harry Nieman ouderling, voorzitter kerkenraad
Evert van Rooijen ouderling, voorzitter kerkrentmeesters
Esther Verdam-van Leeuwen ouderling, pastoraat
Corrie Verhoeff-van Noort ouderling, scriba
Henk-Jan van Vulpen ouderling, scriba
Anja de Waal-Lenssinck ouderling, ouderenpastoraat
Jan van Werkhoven diaken

 

De kleine kerkenraad

De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een kleine kerkenraad.
Dit functioneert als het dagelijks bestuur. De kleine kerkenraad (vroeger moderamen genoemd) heeft tot taak het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten van de kerkenraad.

Harry Nieman (voorzitter)
Corrie Verhoeff-van Noort (scriba)
Henk Jan van Vulpen (scriba)
Ds. Marijke Gehrels (predikant)
Kees Linse (diaconie)
Evert van Rooijen (kerkrentmeesters)
Anneke Hopman-van Vulpen (kerkrentmeesters)
Anja de Waal-Lenssinck (ouderling)Voor contact met de kerkenraad, kunt u mailen naar: scriba@kerktienhoven.nl

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i