Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant.

Kerkenraad seizoen 2020-2021 (in alfabetische volgorde):

Ds. Marijke Gehrels predikant
Anneke Hopman-van Vulpen ouderling, secretariaat kerkrentmeesters
Daniëlle Jannes-Loenen diaken, secretariaat diaconie
Hedde Klijmeij diaken, penningmeester diaconie
Piet van Leeuwen ouderling, ouderenpastoraat
Kees Linse diaken, voorzitter diaconie
Harry Nieman ouderling, voorzitter kerkenraad
Klaas-Willem van Oosterom jeugdouderling
Marja van Oosterom-Vedder jeugdouderling
Evert van Rooijen ouderling, voorzitter kerkrentmeesters
Cor van der Vaart ouderling, penningmeester kerkrentmeesters
Esther Verdam-van Leeuwen ouderling, pastoraat
Corrie Verhoeff-van Noort ouderling, scriba
Henk-Jan van Vulpen ouderling, scriba
Anja de Waal-Lenssinck ouderling, ouderenpastoraat
Jan van Werkhoven diaken

 

De kleine kerkenraad

De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een kleine kerkenraad.
Dit functioneert als het dagelijks bestuur. De kleine kerkenraad (vroeger moderamen genoemd) heeft tot taak het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten van de kerkenraad.

Harry Nieman (voorzitter)
Corrie Verhoeff-van Noort (scriba)
Henk Jan van Vulpen (scriba)
Cor van der Vaart (penningmeester)
Ds. Marijke Gehrels (predikant)
Kees Linse (diaconie)
Evert van Rooijen (kerkrentmeesters)
Anja de Waal-Lenssinck (pastoraat)Voor contact met de kerkenraad, kunt u mailen naar: scriba@kerktienhoven.nl

© 2022 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i