Pastoraat

Het pastoraat kijkt naar mensen om. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, een gesprek of iemand die even met u oploopt tijdens een lastige periode? Schroom niet om contact met het pastoraat op te nemen. Het pastorale team van De Kerk Tienhoven bestaat uit:  de  predikant, het ouderenpastoraat, het jeugdpastoraat en ouderlingen en pastoraal medewerkers die onderverdeeld zijn in wijken.

Gemeenteleden worden ongeveer één keer in de drie jaar bezocht. Het regulier bezoeken van gemeenteleden is niet de taak van de predikant, maar van de pastoraal medewerkers en ouderlingen.

Het ouderenpastoraat bezoekt ouderen (70+ers) ongeveer jaarlijks. Indien gewenst vaker.
Het crisis pastoraat, zieken bezoek en stervensbegeleiding behoort tot de taak van de predikant.

Alle gesprekken en ontmoetingen vallen onder de ambtelijke geheimhouding.

Indeling pastoraat

Wijk 1: Nelie de Graaf en Elly van den Top
Wijk 2: Marijke de Graaf
Wijk 3: Esther Verdam en Hennie Karsemeijer
Ouderenpastoraat: Anja de Waal-Lenssinck, Piet van Leeuwen, Tineke ChristHarrie van der Werf
Jeugdpastoraat: Dirk Jan en Christiaan Deij van Barneveld en Dirk Jan Timmer
Crisispastoraat: Ds. Marijke Gehrels

Wilt u in het contact komen met het pastoraat?
Dan kunt u contact opnemen met onze predikant.

Pastoraat
Ds. Marijke Gehrels
Tel.: 06 - 1609 2055
E-mail: predikant@kerktienhoven.nl

Bij vakantie of afwezigheid kunt u contact opnemen met:

Marijke de Graaf
Tel.: 06-42415656
Tel.: 0346-282097

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i