Overlijden

Iedereen is welkom in onze kerk om afscheid te  nemen van een overledene. Van iemand die je dierbaar is. Als we dit in de kerk doen spreken we van een dank- of rouwdienst. Dit is een dienst met een speciaal karakter waarbij woord, gebed, herdenking en dankzegging centraal staan.

Voor kerkelijke mensen is de kerk een goede plek om te rouwen, dankbaarheid te tonen en troost te zoeken en te vinden. Het leven van de overledene wordt herdacht en God wordt daarbij betrokken. Maar ook als je niet gelovig bent, ben je welkom in onze kerk als een plaats om je verdriet met elkaar te delen en troost te zoeken.

Enkele praktische zaken:

Direct na een overlijden kunt u dit melden aan onze predikant. Dan kan er een gesprek volgen met de nabestaanden en nagedacht worden over de invulling van het afscheid.

De begrafenisondernemer zal onder meer contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats om afspraken te maken over gebruik van de kerk en eventueel de begraafplaats. Men denkt mee over  een organist/pianist, koster, grafdelver en een online verbinding om de dienst elders live of naderhand te kunnen beluisteren.

Voor informatie met betrekking tot de begraafplaats.

De begrafenisondernemer is verantwoordelijk tot de kist met de overledene in de kerk staat en vanaf het uitgeleide. De predikant/kerk is verantwoordelijk tijdens de dienst. In overleg wordt gezocht naar een moment waarop de afscheidsdienst wordt voorbereid.

Op de eerstvolgende zondag wordt de naam van de overledene genoemd, gevolgd door een gekozen lied en een moment van stilte. Ook wordt een ‘in memoriam’ geplaatst in het eerstvolgende kerkblad. Dit alles uiteraard in overleg met de nabestaande.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, voorafgaand aan de adventstijd, worden in de kerkdienst alle overledenen van het voorbije  jaar genoemd. Daarbij wordt een kaars ontstoken als teken van de hoop die we door de Opgestane Here Jezus Christus mogen hebben. Voor deze kerkdienst worden betrokkenen persoonlijk uitgenodigd.

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i