Begraafplaats

Plattegrond begraafplaats

Ligging

De begraafplaats van de Protestantse gemeente Tienhoven ligt naast het kerkgebouw.
Aan de achterzijde grenst het perceel aan de Tienhovense trekgaten. Er heerst een natuurlijk stilte en een prachtig uitzicht. Een unieke plek.

Voor wie

De begraafplaats is bestemd voor personen die in de gemeenschap Tienhoven wonen of gewoond hebben. De kerkrentmeesters kunnen ook toestemming verlenen voor het begraven van andere personen onder bepaalde voorwaarden.

Soorten graven

Deze begraafplaats biedt ruimte aan 468 graven. Daarvan zijn 125 graven eeuwigdurend  en 3 oorlogsgraven. Daarnaast zijn er nog 5 grafkelders. Er is op de begraafplaats ook een urnenzuil aanwezig. Ook is de huur van een grafkelder mogelijk. Deze worden uitgegeven voor een periode van vijftig jaar.

Regelement

Aan het gebruik van graven en het plaatsen van gedenkstenen en beplanting zijn regels verbonden. U vindt dit regelement van de begraafplaats hier:

Aanvragen

Het bestuur en beheer van de begraafplaats valt onder het College van Kerkrentmeesters. Door de kerkrentmeesters is een beheerder aangesteld voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Een aanvraag voor het verkrijgen van een grafruimte moet altijd schriftelijk aan de beheerder worden gericht.

Voor meer informatie met betrekking tot de begraafplaats, kunt u contact opnemen met de beheerder:

Faciliteiten (beheer begraafplaats/ verhuur kerk)
Gerrit van den Broek
Tel.: 0346-281952
E-Mail: faciliteiten@kerktienhoven.nl

Bij vakantie of afwezigheid kunt u contact opnemen met:

Evert van Rooijen
Tel.: 06-15034220
E-Mail: cvk@kerktienhoven.nl

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i