Samen voor de kerk van morgen

Door: Evert van Rooijen | Facebook
Gepost in Nieuws
Geplaats op zaterdag, 22 januari 2022 om 17:45:16

Best gemeentelid,

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen! De kerk is een plek in ons dorp waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap, die omziet naar elkaar en klaar staat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Vooral in de coronatijd proberen we de mensen die dat extra nodig hebben te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Engelenactie’ die  rond kerst was georganiseerd en de bloemen en het bezoek als bemoediging voor diegenen die dat op dat moment nodig hebben.

Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn.
Daar hebben we uw steun bij nodig! Daarom doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk of de begraafplaats. We hebben onlangs de gerestaureerde kerkzaal weer in gebruik mogen nemen. En in 2022 hopen we ook een mooi en toegankelijk nieuw kerkelijk centrum  te bouwen waarin ons gemeente-zijn nog meer tot zijn recht  mag komen. Dan kunnen de stamppot avonden, Bijbelstudies, thee met de dominee, jeugd,- en ouderenactiviteiten, koffie voor en/of na de dienst, en wat nog meer aan initiatieven zal ontstaan, weer plaatsvinden.
Alleen samen kunnen we dit waarmaken, zodat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook!
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL11INGB0000650498 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.
Een digitaal antwoordformulier kunt u op aanvragen bij het cvk: cvk@kerktienhoven.nl 

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,


Evert van Rooijen
Voorzitter College van kerkrentmeesters

© 2022 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i