Startzondag aan het water

Door: Henk Jan van Vulpen | Website
Gepost in Nieuws
Geplaats op dinsdag, 13 september 2022 om 21:04:09

Dit weekend stond de Protestantse Gemeente Tienhoven samen met een groot aantal gemeenteleden stil bij het jaarthema ‘Aan tafel’: bij Christus aan tafel is overvloed, voor iedereen.

Na een gezellige Startzaterdag met activiteiten vanaf Museumboerderij Vredegoed, werd zondagmorgen de startdienst buiten gevierd, aan het water achter het kerkgebouw.
Kerkgangers brachten zelf stoelen mee en genoten van de dienst op deze mooie locatie, waarbij a capella werd gezongen.

Dominee Marijke Gehrels stond stil bij Gods overvloed (onder meer in brood en wijn èn de wonderbare spijziging met vijf broden en twee vissen) omgeven door de Tienhovense natuur. De kerkgangers ontvingen na de preek, symbolisch, broodjes met vis (als alternatief waren er ook broodjes met kaas en honing).

Na de dienst nam de heer Nicolaas Pieneman het woord. Hij is een kleinzoon van Nicolaas en Willemina Pieneman- Lamme, die tot in de jaren vijftig een scherpswerf hadden aan de Looijdijk in Oud-Maarsseveen. Grootvader Pienemans heeft ook de Gereformeerde Kerk van Tienhoven gebouwd. Mede namens zijn zus, mevrouw Wil Gerholt-Pieneman, overhandigde de heer Pieneman een Bijbel van de Gereformeerde Kerk Tienhoven uit 1895, en enkele historische boekjes over de geschiedenis van de kerk in Tienhoven, aan de voorzitter van de kerkenraad, de heer Harry Nieman.

De Protestantse Gemeente Tienhoven kijkt uit naar een jaar van ontmoeting, rondom de tafel, om te delen en te ontvangen. De bouw van het Kerkelijk Centrum vordert gestaag en zal straks ook een plaats zijn waar ontmoeting centraal staat.
Iedereen is welkom in de kerk van Tienhoven.

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i