Jubileumboek

Gepost in Nieuws
Geplaats op dinsdag, 23 april 2024 om 21:13:31

Het jubileumboek is inmiddels gereed. We wachten nog op bericht van het College van kerk rentmeesters (CvK) of er nog bedrijven zijn die willen sponsoren, zodat de kostprijs lager kanworden. Toch willen we al wat meer informatie geven over de inhoud.
Het boek (nog zonder advertenties van eventuele sponsors) telt 112 pagina’s en bestaat uit 2 delen. Het oorspronkelijke boekje uit 1974 is deel 2 geworden, het is opnieuw opgemaakt, originele foto’s zijn ter beschikking gesteld door Theo Schouten en de oude zwart wit foto’s van ornamenten uit de kerk zijn opnieuw gefotografeerd in kleur. Het oorspronkelijke boekje is terug te vinden op internet.

Via bijgaande link kun je dat doorbladeren.

Deel I omvat de jaren 1974-2024. Er is een voorwoord geschreven door ds. Marijke Gehrels en ds. Laurens Korevaar, leuk is dat ds. Korevaar samen met ds. Van der Linden ook het voorwoord van het boekje uit 1974 heeft geschreven.

Er is een hoofdstuk gewijd aan het Samen op weg proces, een proces van twee stappen vooruit en dan weer een stap terug maar zoals u weet uiteindelijk resulterend in de fusie. Er is een hoofdstuk gewijd aan de bouwactiviteiten. Ries Leijen, onze restauratieadviseur heeft een artikel gewijd aan de restauratie van de kerk. Marco Goud heeft een bijdrage geleverd over het orgel. Co Schouten is in de pen geklommen om te schrijven over de voormalige gereformeerde kerk.

Vanzelfsprekend kan ds. Piet Vellekoop niet ontbreken met een hoofdstuk getiteld de eeuwige consulent. Ds. Tineke Zijlstra heeft haar herinneringen aan de lange periode, die zij hier gestaan heeft, op papier gezet. Een artikel over de band met Gunterstein mag natuurlijk ook niet ontbreken, dat artikel is aangeleverd door jvr. Bertien Quarles van Ufford. Leuk is dat er tijdens de restauratie een deel van een verkoopakte van een stuk grond is gevonden dat de brand heeft overleefd. Deze akte in oud-Nederlands is vertaald naar modern Nederlands. Ook hier een artikel over geschreven.

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i