Samen van betekenis voor Tienhoven

Gepost in Nieuws
Geplaats op zaterdag, 16 januari 2021 om 12:04:05

Geacht gemeentelid,

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan deze  gemeenschap. In deze moeilijke tijden waarin ons veel sociale beperkingen door het corona virus worden opgelegd, is het onderhouden van contacten extra belangrijk. De Kerk in Tienhoven probeert zichtbaar te zijn binnen en buiten de gemeente. Zo zijn we vanaf de eerste lock-down naast geluid, de kerkdiensten ook live gaan uitzenden. We konden met Kerst helaas geen kerstnachtdienst organiseren zoals we al vele jaren gewend zijn maar we hebben iedereen toch kunnen bereiken middels een prachtige Kerstfilm die dorpsbreed is opgezet en gedeeld. Ook was er de Kerstengelen actie, waarbij mensen die een moeilijke tijd doormaken extra aandacht gedurende de adventsperiode ontvingen van een anonieme kerstengel. Ook verschillende regio gebonden initiatieven worden door onze kerk financieel ondersteund, bijvoorbeeld de Voedselbank Stichtse Vecht. Maar ook verder weg proberen we ons in te zetten voor een betere wereld, zo ondersteunen wij de projecten van Kerk in Actie die zich inzetten voor vluchtelingkinderen. We proberen ondanks de beperkingen zichtbaar en bereikbaar te zijn. Zo is er ‘Thee met de Dominee’ opgezet voor een goed gesprek en kennismaking met onze nieuwe voorganger, dominee Marijke Gehrels. Zo willen wij graag op veel verschillende vlakken verbindend aan het werk zijn in ons dorp en het licht van Jezus Christus in onze samenleving doorgeven.

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2021 voort te kunnen zetten, doen we een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze kerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij! 

 

We hebben elkaar nodig om samen Kerk te zijn. Ieder van ons draagt weer op een andere manier bij:

niet alleen financieel, maar ook door de grote inzet voor De Kerk met dubbele, of zelfs vierdubbele taken.

Dat is hartverwarmend en daar danken we u ook van harte voor.

Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs: Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft (2 Korintiërs 9:7). We hopen dat u blijmoedig ook financiële steun zult geven, zodat we samen kerk kunnen blijven zonder zorgen.

Ds. Marijke Gehrels

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Een digitaal antwoordformulier kunt u op aanvragen bij het cvk: cvk@kerktienhoven.nl 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

 

Met vriendelijke groet,

Harry Nieman, voorzitter kerkenraad                         

Evert van Rooijen, voorzitter college van kerkrentmeesters

 

© 2023 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i