Vertrouwenspersoon Protestantse Gemeente Tienhoven

Door: Robert van Huissteden
Gepost in Nieuws
Geplaats op donderdag, 16 juni 2022 om 12:46:36

De Protestantse Gemeente Tienhoven wil een veilige gemeente zijn

Onze gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. De gemeente van Jezus Christus is een gemeenschap waarin mensen met respect en open met elkaar omgaan en geen misbruik maken van relaties. Gelukkig ervaren de meeste mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend.

Goede omgang willen we bevorderen, misbruik willen we voorkomen en waar dat plaatsvindt of plaatsvond er tegen optreden. Zo bouwen we met elkaar aan een cultuur van veiligheid en heiligheid, van verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid. Zo is en blijft Protestantse Gemeente van Tienhoven een plek waar veilige ruimte is voor mensen om te groeien in hun geloof, zowel samen als gemeenschap als individueel.

Vertrouwenspersoon
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de Protestantse Gemeente van Tienhoven heeft de kerkenraad een vertrouwenspersoon benoemd. De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat Marijke de Graaf-van der Linden deze taak op zich wil nemen. Marijke is voor iedereen bereikbaar op 06-42415656.

De taak van de vertrouwenspersoon is mensen de eerste opvang te verlenen als zij te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor en kan helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. Uiteraard is alle informatie vertrouwelijk en zal dit niet met derden gedeeld worden zonder jouw/uw toestemming.

Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon en een veilige gemeente is te vinden op Veilige gemeente | Protestantse Kerk in Nederland

 

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i