Actie kerkbalans

Geef voor je kerk 

Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarbij Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiele bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, parochie, of gemeente. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiele steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in elk jaar samen veel tot stand kunnen brengen.

De enveloppe voor Actie kerkbalans wordt elk jaar in januari langsgebracht. Hiermee kunt u een eenmalige schenking doen of een maandelijkse gift eventueel per automatische incasso. Heeft u deze niet in uw bezit, neem dan contact op met het cvk.

U kunt ook handmatig een gift doen via het college van kerkrentmeesters.

IBAN: NL 11 INGB 0000 6504 98
t.n.v. Protestantse Kerk Tienhoven
o.v.v. Actie Kerkbalans (graag betreffende jaar erbij vermelden).

Samen van betekenis voor Tienhoven

Een digitaal antwoordformulier kunt u op aanvragen bij het cvk: cvk@kerktienhoven.nl 

 

© 2024 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i